Witamy
Odliczanie czasu

Do zako鎍zenia 

roku szkolego 2019/2020

pozosta這: 

epodr璚zniki

Bezpieczne wakacje

MEN

Kuratorium O鈍iaty w Warszawie

Nadz鏎 Pedagogiczny

OKE w Warszawie

CKE

Reforma programowa

Reforma programowa

O鈔odek Rozwoju Edukacji

CEO

Bezpieczny bo widoczny

Wychowanie Komunikacyjne

BEZPIECZNY & NIECHRONIONY

Dzie Bezpiecznego Internetu

Wikipedia

Bip

Sonda
Czy zjadasz 郾iadanie w domu przed wyjazdem do szko造?
Tak
Nie

Wyniki
Byli nauczyciele szko造
Ilona Kapciak w latach 2000–2004 ucz瘰zcza豉 do Liceum Ogólnokszta販帷ego w Zwoleniu. W 2007 roku uko鎍zy豉 trzyletnie studia licencjackie na Uniwersytecie Marii Curie – Sk這dowskiej w Lublinie o kierunku filologia polska specjalno嗆 nauczycielska. W latach 2006 – 2007 odby豉 przygotowanie do zawodu w Miejsko – Gminnej Bibliotece Publicznej w Zwoleniu. Nast瘼nie kontynuuje nauk na Uniwersytecie Humanistyczno – Przyrodniczym w Kielcach.1 wrze郾ia 2008 roku rozpocz窸a prac w Publicznym Gimnazjum w Przy喚ku jako nauczyciel j瞛yka polskiego i bibliotekarz. /01.09.2008-31.08.2009/ Stopie awansu: nauczyciel sta篡sta  
 


 Jerzy Brzozowski rozpocz掖 prac w Przy喚ku w  1970/71 roku, a 2001 r. odszed na emerytur.
 

 
Skowro雟ka Magdalena 
Nauczycielka j瞛yka angielskiego.
Pracowa豉 do 31 maja 2014 r.


Marlena G逝ch w latach 1997-2001 kontynuowa豉 nauk w Liceum Ogólnokszta販帷ym im.Henryka Sienkiewicza w Szyd這wcu. W lipcu 2006 r. uzyska豉 tytu magistra - geografii, na Akademii 安i皻okrzyskiej w Kielcach. W roku 2007 uko鎍zy豉 studia podyplomowe, kierunek- obs逝ga ruchu turystycznego i hotelarstwo, w Wy窺zej Szkole Ekonomii, Turystykii i Nauk Spo貫cznych w Kielcach. Od 2007 roku pracuje w Policealnej Szkole Obs逝gi Turystycznej „Cosinus” w Radomiu, jako nauczyciel obs逝gi ruchu turystycznego. Natomiast od wrze郾ia 2008 r., pracuje jako nauczyciel geografii w PG w Przy喚ku. /01.09.2008-31.08.2009/ Stopie awansu: nauczyciel kontraktowy 
 
 

Stankiewicz Andrzejp po uko鎍zeniu szko造 podstawowej ucz瘰zcza do Liceum Ogólnokszta販帷ego im. Czartoryskiego w Pu豉wach. W, roku 1971 rozpocz掖 studia na Politechnice 安i皻okrzyskiej w Kielcach. W 1990 r. Uko鎍zy Studium Nauczycielskie w Radomiu. W roku 1996 uzyska tytu magistra pedagogiki w zakresie nauczania pocz徠kowego po uko鎍zeniu WSP w Piotrkowie Trybunalskim. W 1999 r. uko鎍zy Studia Podyplomowe na Politechnice Radomskiej w zakresie nauczania matematyki, a nast瘼nie w 2001 r. Studia Podyplomowe w zakresie technologii informatycznych. W latach 1974-1977 pracowa w Zbiorczej Szkole Gminnej w Tczewie na stanowisku – kierownik administracyjny. Nast瘼nie w Zarz康zie Wojewódzkim Ligi Obrony Kraju w Radomiu na stanowisku starszego instruktora ds. statutowych. W latach 1981-1982 by gównym ksi璕owym w Urz璠zie Gminy w Przy喚ku. W 1982 r. Rozpocz掖 prac w Zbiorczej Szkole w Babinie. Potem pe軟i funkcj dyrektora Szko造 Podstawowej w Lucimi. W roku 2001 zosta przeniesiony do Publicznego Gimnazjum w Przy喚ku w charakterze nauczyciela matematyki. /01.09.2001-31.08.2009/ Stopie awansu: nauczyciel mianowany

Patynowski Kamil  W latach 1993-1997 ucz瘰zcza do Liceum Ogólnokszta販帷ego w Solcu n/Wis陰. W roku 2002 po uko鎍zy Politechnik Radomsk na kierunku Wychowanie Fizyczne w zakresie wychowania zdrowotnego i korektywy /licencjat/. Tytu magistra uzyska w 2002 r. po uko鎍zeniu Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie – Zamiejscowy Wydzia Wychowania Fizycznego w Bia貫j Podlaskiej. W 1999 r. uko鎍zy Kurs Instruktorów Sportu – specjalno嗆 pi趾a no積a, a tak瞠 kurs masa簑 klasycznego. Prac w charakterze nauczyciela wychowania fizycznego rozpocz掖 w Zespole Szkó Samorz康owych w Chotczy w roku 2000. Od 2002 r. pracuje w PG w Przy喚ku tak瞠 jako nauczyciel wychowania fizycznego. /01.09.2003-31.08.2009/ Stopie awansu: nauczyciel kontraktowy

W這darczyk Agnieszka Uko鎍zy豉 Szko喚 Podstawow w Radomiu. W roku 2005 uko鎍zy豉 studia magisterskie na Akademii 安i皻okrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach, kierunek geografia. Od wrze郾ia 2007 rozpocz窸a prace w Publicznym Gimnazjum w Bia這brzegach, a od listopada 2007 pracuje, równie w Publicznym Gimnazjum w Przy喚k do 31 sierpnia 2008 r. Stopie awansu: nauczyciel sta篡sta
 
 
 
 

Rogala Jacek W latach 1997-2001 ucz瘰zcza do Liceum Ogólnokszta販帷ego im. Jana Kochanowskiego w Zwoleniu. W roku 2006 otrzyma dyplom uko鎍zenia studiów magisterskich Wydzia逝 Humanistycznego Uniwersytetu Marii Curie-Sk這dowskiej w Lublinie na kierunku filologia polska w zakresie nauczania j瞛yka polskiego. Nast瘼nie podj掖 nauk na studiach podyplomowych z przyrody w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Paw豉 II. Prac w charakterze nauczyciela j瞛yka polskiego rozpocz掖 w Publicznym Gimnazjum im. Marii Konopnickiej w Strykowicach Górnych. W roku 2007 pracowa w Publicznym Gimnazjum im. Jana Kochanowskiego w Zwoleniu. Od wrze郾ia 2007 pracuje w Publicznym Gimnazjum w Przy喚ku jako nauczyciel j瞛yka polskiego, a w Publicznej Szkole Podstawowej w Janowie im. Stefana 疾romskiego jako nauczyciel przyrody. /01.09.2007-31.08.2010/ Stopie awansu: nauczyciel kontraktowy /VI-2008/ 

Kukli雟ki Robert Studia magisterskie na Akademii 安i皻okrzyskiej w Kielcach – kierunek geografia. Studia podyplomowe Technologie informacyjne w Instytucie Bada Edukacyjnych MENiS. Od 1991 r. pracuje w Szkole Podstawowej nr 2 , nast瘼nie w Zespole Szkó nr 2 oraz w Publicznej Szkole Podstawowej w Zwoleniu. W Publicznym Gimnazjum w Przy喚ku pracuje jako nauczyciel geografii od 1 wrze郾ia 2006 do 31.08.2007 r. Stopie awansu: nauczyciel mianowany 
 
 
 
 

Przerwa Angelika W latach 1987-1992 ucz瘰zcza豉 do Szko造 Podstawowej w Babinie. W 2000 r. uko鎍zy豉 Liceum Ogólnokszta販帷ego  im. Adama Jerzego Czartoryskiego w Pu豉wach. W 2005r uko鎍zy豉 studia magisterskie na Akademii 安i皻okrzyskiej w Kielcach w zakresie pedagogiki specjalnej o kierunku rewalidacja z terapi pedagogiczn. Prac w PG w Przy喚ku rozpocz窸a 2005 r. jako nauczyciel nauczania indywidualnego do 31.08.2007 r. Stopie awansu: nauczyciel kontraktowy /VII-2007/
 
 
 

Falkiewicz Ma貪orzata Uko鎍zy豉 szko喚 podstawow w Kazanowie, a nast瘼nie Zespó Szkó Przemys逝 Skórzanego w Radomiu. Tytu magistra in篡niera chemii uzyska豉 po uko鎍zeniu Politechniki Radomskiej na wydziale Technologia Chemiczna. w 2004r uko鎍zy豉 Fakultatywne Studium Pedagogiczne w Radomiu w zakresie nauczania chemii. Prac rozpocz窸a w 2005r. w Publicznym Gimnazjum w Przy喚ku oraz Publicznym Gimnazjum w Kazanowie jako nauczyciel chemii. Stopie awansu: nauczyciel sta篡sta /1.09.2005-31.082006/  
 
 
 

Bary趾a Magda W latach 1999-2003 ucz瘰zcza豉 do Liceum Ogólnokszta販帷ego im. Jana Kochanowskiego w Zwoleniu. W roku 2006 otrzyma豉 dyplom uko鎍zenia studiów licencjackich Wydzia逝 Humanistycznego Uniwersytetu Marii Curie-Sk這dowskiej w Lublinie na kierunku filologia polska w zakresie nauczania j瞛yka polskiego. W roku 2007 uko鎍zy豉 kurs kwalifikacyjny z Bibliotekoznawstwa oraz szkolenie OCM. Obecnie jest na dalszym etapie kszta販enia. Kontynuuje nauk na Uniwersytecie Marii Curie-Sk這dowskiej w Lublinie. Prac w charakterze nauczyciela j瞛yka polskiego rozpocz窸a w roku 2006 w Publicznej Szkole Podstawowej im. Haliny Miros豉wskiej w Grabowie nad Wis陰 , gdzie pracuje dotychczas. Od listopada 2007 roku zatrudniona jest w Publicznym Gimnazjum w Przy喚ku jako bibliotekarz do 31 sierpnia 2008r. Stopie awansu:nauczyciel kontraktowy

Garbarczyk Ilona  Uko鎍zy豉 Szko喚 Podstawow w Sycynie a nast瘼nie Liceum Ogólnokszta販帷e w Zwoleniu. W 2008 roku uko鎍zy豉 Fakultatywny Kurs Pedagogiczny na Politechnice Radomskiej, a w 2010 roku uzyska豉 tytu magistra matematyki równie na Politechnice Radomskiej. W roku szkolnym 2010/2011 zatrudniona w gimnazjum na stanowisku nauczyciela matematyki. Stopie awansu: nauczyciel Sta篡sta
 
 
 
  
 

  Zawadzka-Furga RenataZawadzka-Furga Renata  Matur uzyska豉 w II liceum matematyczno-fizycznym im. H. Ko陶徠aja w Wa豚rzychu. Studia magisterskie uko鎍zy豉 w WSP w Rzeszowie, uzyska豉 tytu magistra matematyki specjalno嗆 nauczycielska. Prac nauczyciela matematyki wykonywa豉 w Zespole Placówek O鈍iatowych w Policznie. Pracowa豉 w PG w Przy喚ku. /01.09.2007-31.08.2010/. Stopie awansu: nauczyciel mianowany
 
 
 

Grabiec-Cywka Agata
Uko鎍zy豉 Szko喚 Podstawow i Liceum Ogólnokszta販帷e w Zwoleniu. Studia magisterskie na Akademii 安i皻okrzyskiej w Kielcach - kierunek biologia. Prac rozpocz窸a w 2004 r. w Publicznym Gimnazjum w Radomiu i Publicznym Gimnazjum w Wólce Zamojskiej. Od 1 wrze郾ia 2006 r. pracuje w PG Przy喚k i w PG Wólce Zamojskiej jako nauczyciel biologii
Stopie awansu: nauczyciel kontraktowy 
01.09.2006-31.12.2016
 

Jaworska Ma貪orzata
Nauczyciel j瞛yka angielskiego PG w Przy喚ku od 01.09.2001 do 31.08.2003.
Stopie awansu: sta篡sta
  
 
 
 
 
 
 
Inni nauczyciele emeryci:
Zofia Paj彗, Wanda 畝czkiewicz, Leokadia Gawrjo貫k, Zofia i Boles豉w Zdrzalik, Maria Glego豉, 

Nasza galeria

Admin: J. Kamionka